Om Soldatkyrkan

Stiftelsen Sällskapet Hälsinge regemente äger och driver Soldathemmet med Soldatkyrkan. I stiftelsens ansvar ingår även klockstapeln i regementsparken.

Stiftelsens ändamål är att äga och åt framtiden bevara Hälsinge Regementes soldathem med kyrka och klockstapel. Finansieringen av stiftelsens verksamhet sker genom frivilliga bidrag och gåvor till stiftelsen samt genom uthyrning av kyrkan, festsalen och konferenslokaler.

Styrelse:

Ordförande

Mikael Mineur

Ledamöter: Huvudansvar
Hans Beminge – Sekreterare
Lars Östberg – Fastighet
Viveka Sohlén – Soldatkyrkan
Lennart Kinnvall – Personal
Anne-Marie Montelius – Soldatkyrkan

Värdinnor
Jennie Lilja – Kundansvar, ekonomi och hemsida

Anna-Carin Berglöf – Lokaler, inventarier och catering