Våra lokaler

Soldathemmet

Soldathemmet är den vackra vita byggnad som möter oss vid korsningen Kungsbäcksvägen – Västra Gränsgatan. Flygelbyggnaden längs Kungsbäcksvägen inrymmer Soldatkyrkan. Soldathemmet har två våningar; på det nedre planet finner vi det välutrustade köket och festsalen där vi kan duka för upp till 80 sittande gäster och dessutom ha gott om plats för dans eller lekar. I festsalen har du dessutom tillgång till ljudanläggning för musik eller tal samt tre toaletter, varav en är anpassad för gäster med funktionsvariationer. Festsalen går även utmärkt att nyttja för större konferenser, föreläsningar eller seminarium. 

På det övre planet finner vi officersmässen och ett konferensrum för upp till 15 personer som tillsammans skapar goda möjligheter att genomföra den mindre konferensen i avslappnande och historisk miljö.

 

Historia

I början av 1900-talet bestämdes att I 14 skulle flyttas från Mohed i Hälsningland till Gävle. Överste W.E von Krusenstierna hemställde då hos Kungl. Maj:t, om att ett soldathem skulle uppföras på kronans område. Detta beviljades. Den 17 december 1911 invigdes det av ärkebiskop J.A. Ekman.

När regementet avvecklades som grundutbildningsförband försvann också soldathemmets ursprungliga gäster – soldaterna. Soldathemmet ägs och drivs nu av en stiftelse vilket innebär att soldathemmet kan välkomna nya gäster. 

 

 

 

Soldatkyrkan

Soldatkyrkan ägs av stiftelsen Sällskapet Hälsinge regemente. Kyrkliga förrättningar såsom vigsel, dop och begravning förekommer ofta i det vackra kyrkorummet. Dopkaffe, minnesstund eller bröllopsfest kan med fördel genomföras i Soldathemmet som ligger vägg i vägg med kyrkan. 

Vår vackra och ombonade kyrka rymmer minst 125 sittande gäster och är naturligtvis utrustad med ljudanläggning och hörselslinga. 

Historia och kuriosa
Soldatkyrkan byggdes som en flygelbyggnad till Soldathemmet utmed Kungsbäcksvägen. Kyrkan invigdes 1916 av ärkebiskop Nathan Söderblom.

Kyrkan är orienterad mot öster. Altaret pryds av ett krucifix som skänktes av överste T.G. Nyström, som var regementschef när kyrkan invigdes. Predikstolen, som finns vid kyrkans norra vägg, tillkom 1918 och är tillverkad i regementets egen verkstad. Dopfunten som står på södra sidan är från 1920.

Interiören är målad i blå nyanser och har infällda förgyllda bårder. Kalkmålningarna har en ovanlig symbolik med rosor och liljor som dominerande inslag. Rosen och liljan är klassiska Mariasymboler.

De tre fönstren i mitten på norra väggen har vapensköldar som motiv: riksvapnet samt regementets och ätten Focks vapen. övriga glasmålningar tillkom 1916 och de båda som är placerade i koret framställer evangelistsymbolerna.

Kyrkorgeln, som omfattar 11 stämmor, byggdes år 1918 av orgelbyggaren E. Eriksson i Gävle och dess fasad är ritad av arkitekt Fredrik Falkenberg.

Frågor & svar

Hur bokar man?

Enklast är att titta i vår kalender om lokalerna är lediga vid det tillfälle du söker. Om så är fallet ringer du eller mailar oss med din bokningsförfrågan.

Om din bokning gäller soldatkyrkan bokar du kyrkan via oss men präst och organist etc. bokas via Svenska Kyrkan i Gävle;
026-170470

Får man komma på en visning?

Naturligtvis! Ni är alltid välkomna för att se våra lokaler och planera för ert arrangemang. Kontakta oss via telefon eller e-post så hittar vi en tid som passar er.

Vad händer när jag beslutat mig för att hyra lokalen?

En faktura med bokningsavgiften (1000kr)sänds till dig. Avgiften ska vara betald inom 10 (tio) dagar och är bindande. Du får också en faktura på resterande avgift (slutfakturan), som ska vara betald en månad innan tillträdet till lokalen.